Nye Kristiansand slås sammen til ett felles GeoDoc og publiserer for publikum

Bilde av en liten rød bryggerekke i Kristiansand kommune.

Etter sammenslåingen med Songdalen og Søgne har nye Kristiansand kommune behov for å sammenstille sine digitale eiendomsarkiver. Både Songdalen og gamle Kristiansand hadde sine skannede papirarkiver i GeoDoc før sammenslåingen. 

Forprosjekt for sammenstilling 

Vi har gjennomført et forprosjekt sammen med kommunen for å få en oversikt over alle eksisterende data og arkivbaser, samt hva som skal overføres til nytt felles GeoDoc. 

Dette forprosjektet resulterte i en rapport som beskriver arkiver, arkivdeler og dokumentkategorier benyttet i eksisterende GeoDoc for Kristiansand og Songdalen.  

Normalisering av eksisterende GeoDoc før sammenstilling 

Før de to GeoDoc-basene kunne sammenslås, ble det utført en normalisering av eksisterende GeoDoc-baser. Det ble definert navn på attributter og dokumentkategorier basert på KS sin GeoIntegrasjonstandard (GI) og KS ArkivLett.  

Videre ble det laget mappinger mellom eksisterende attributter/kategorier og ny ønsket standard, og begge GeoDocene ble oppdatert i henhold til dette. 

Denne normaliseringen gjorde den påfølgende konverteringen og migreringen til ett felles GeoDoc mye enklere. I tillegg vil dette også lette fremtidige oppsett av integrasjoner mot tredjepart som ofte også benytter samme standarder. 

Import av historiske baser til felles GeoDoc

For å komplettere GeoDoc ytterligere, importeres flere historiske baser fra sakarkiv fra alle de tre tidligere kommunene inn til ett felles GeoDoc. 

Dokumentene som blir hentet gjennomgår en «vask» ved hjelp av maskinlæring og får ny ønsket kategorisering via vår løsning docAI. 

På denne måten normaliseres også disse dataene, og med enhetlig struktur og merking legger vi til rette for enklere søk og ikke minst publisering av arkivmaterialet for publikum, uavhengig av opprinnelig kilde. 

Publisering for publikum i docTorg 

Arkivmaterialet som blir sammenstilt i GeoDoc skal nå tilgjengeliggjøres for innbyggere og næringsliv i vår publikumsportal docTorg. I docTorg får de som trenger det tilgang til arkivet, og kommunen kan fristille ressurser brukt på betjening av publikum til andre formål.  

docTorg speiler innholdet i GeoDoc, men sammen med kommunen avklarer vi hvilke arkivdeler og dokumentkategorier som skal tilgjengeliggjøres for publikum. 

Publikum logger seg på med ID-porten og får tilgang til de eiendommer og dokumenter som kommunen har besluttet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er låst med en hengelås i trefflista, men kan etterspørres med begjæring om innsyn via skjema integrert i løsningen.  

 

Nye Kristiansand kommune tar nå et viktig steg på veien til et komplett GeoDoc for eiendomsinformasjon, og ikke minst mot å gjøre publikum selvbetjent.  

GeoDoc – ett sted å søke, ett sted å integrere. 

 

Vi takker kommunen for tilliten så langt og ser frem til det videre samarbeidet fremover! 

 


Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no