Sommerhilsen fra oss i Geomatikk IKT

God sommer banner

Det nærmer seg sommer og ferietid for de fleste, og vi vil benytte anledningen til å takke dere alle for et godt, men annerledes, første halvår av 2020!

Det har naturligvis vært en annerledes vår for oss alle sammen og også vi i Geomatikk IKT har blitt påvirket på ulike områder. Vi har åpnet mange nye (hjemme)kontorer og måttet stenge ned produksjonen på digitaliseringssenteret for en periode. Nå er vi heldigvis gradvis på vei tilbake til en mer normalisert hverdag og vi håper og tror at vi vil komme styrket ut av dette alle sammen, og ser frem til en spennende høst også.

Vi i Geomatikk IKT bidrar til å digitalisere Norge, og jobber med samfunnsnyttige løsninger og tjenester som effektiviserer våre kunders hverdag, og de tidene vi nå er inne i viser i enda større grad hvor viktig dette arbeidet er. Som de fleste andre har vi også hatt færre anledninger til å møte våre kunder og samarbeidspartnere, grunnet avlyste arrangementer gjennom hele våren. Likevel har vi opplevd god aktivitet i markedet, og webinarer og videomøter har virkelig kommet til sin rett!

Med mye spennende som skjer har vi styrket laget med flere kloke hoder og har det siste halve året hatt gleden av å ønske 9 nye medarbeidere velkommen til oss, og de fleste av disse fra hjemmekontor.

 

Ny teknologi effektiviserer registrering, analyse og forvaltning av vegobjekter og dekketilstand

Det skjer mye på vegforvaltningsområdet for tiden og vi jobber stadig med å utvikle og forbedre våre løsninger og tjenester innen dette området. Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og vegkapital er en avgjørende faktor, enten om man skal skaffe kontroll over hva man forvalter, sikre bevilgning av midler og ressurser for vedlikehold, eller møte krav fra myndigheter og oppdragsgivere. Denne våren har vi blant annet sett at både Askøy kommune, Larvik kommune og SVV Lillehammer har hatt stor nytte av video- og analyseverktøyet RoadAI for å avdekke helsetilstanden på vegdekket. Videre har vi jobbet mye med utvikling av en helt ny registreringsklient for NVDB som tar mål av seg å bli et alternativ til NVDB123. Med denne løsningen har vi stor tro på å bli enda bedre til å hjelpe dere som kunder med innsamling og kvalitetsheving av vegdata i NVDB.

Arkiv og digitalisering – samle, rydde, finne og dele

Konseptet samle, rydde, finne og dele er fremdeles viktig for oss når det gjelder å effektivisere deres arkivhverdag. Våre nettsider har i løpet av våren fått nytt design og innhold basert på disse fire enkle begrepene. Teknikerne våre har denne våren hatt sin fulle hyre med å samle, hente hjem og importere ulike arkivbaser for våre kunder, mye på grunn av kommunesammenslåinger. Som en del av det å samle arkiver jobber våre utviklere for tiden med en løsning for å synkronisere braArkiv med kundenes produksjonsbaser, slik at braArkiv i større grad kan betraktes som en komplett base for tekniske data – alt på ett sted som muliggjør alt i ett søk. Maskinlæring er et viktig verktøy for å rydde og verdiøke de samlede arkivene, og våre egenutviklede maskinlæringsmodeller automatiserer nå ryddejobben både i forbindelse med skanning av papirarkiver, men også ved import av digitale baser til braArkiv. Digitaliseringssenteret er nå åpnet igjen og vi er i gang med gradvis oppstart av nye og tidligere pågående prosjekter. Når arkivmaterialet er samlet og ryddet er det mye enklere å finne og dele!

Taksering for eiendomsskatt

På takseringssiden jobbes det for fullt med å omtaksere 28.000 eiendommer i Arendal kommune. Arbeidet fortsetter gjennom sommeren, for å sikre at kommunen får de nye eiendomsskattetakstene klare til utskriving 1. mars 2021. Vi har også styrket vår eiendomsjuridiske kompetanse ved å ansette jurist Marthe Lillegård Westrum. Marthe rakk så vidt å treffe sine nye kollegaer før hun og resten av gjengen ble sendt på hjemmekontor i midten av mars. Fra hjemmekontoret har hun blogget om verdien av en god matrikkel og hvor viktig det er å prioritere årlig forvaltning av eiendomsskatt og det å ha oppdaterte eiendomsskattetakster. Mange kommuner legger ut takseringsjobber på anbud nå, og vi er klare til å ta på oss nye oppdrag etter sommerferien!

 

DigitalArkiv 2021

Etter årets suksess har vi valgt å videreføre konferansen DigitalArkiv også til neste år. Datoen er satt til 08.-09.februar, og også denne gangen på ærverdige Britannia hotel i Trondheim! Sett av datoen og følg med på våre nettsider og sosiale kanaler for oppdateringer om program og påmelding!

 

Den tilliten som eksisterende og nye kunder til enhver tid viser oss, også i tider som dette, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle oss og levere stadig bedre løsninger og tjenester.

Vi etterstreber hele tiden å bli bedre og vi hører gjerne fra deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn for oppdateringer.

Vi ønsker med dette alle våre kunder, følgere og samarbeidspartnere en riktig god sommer i det ganske land!

Takk for et spennende og annerledes første halvår, og takk for tilliten.

Hilsen alle oss i Geomatikk IKT