GeoDoc - der alle historiske data samles på ett sted

 

I GeoDoc kan vi samle både skannet papirarkiv, historiske baser fra sakarkiv og fagsystem, samt avsluttede saker i produksjonsarkivet. På denne måten blir GeoDoc et komplett oppslagsverk for historisk arkivinformasjon - uavhengig av opprinnelig kilde og system.

braArkiv har blitt til GeoDoc

01.juni 2023 lanserte vi en splitter ny og bedre versjon av braArkiv. Den nye portalen kom også i ny drakt!

 • Nytt navn - GeoDoc
 • Nytt og ryddigere brukergrensesnitt
 • Lettere fargepalett
 • Nye integrasjonspunkt
 • Enklere brukeradministrasjon
 • Nye søkemuligheter
 • Med mer!

GeoDoc - alt på ett sted, alt i ett søk

GeoDoc (tidligere braArkiv) er en digital dokumentsamling for kopier av historiske data fra blant annet skannet papirarkiv, sakarkiv, fagsystemer, prosjektarkiv, personalarkiv, avtalearkiv eller hva enn du måtte ha behov for.

Ved å samle alle historiske data på ett sted, med en enhetlig kategorisering og struktur, forenkles både søk, saksbehandling og dialog med publikum.

Arkivet er historie - GeoDoc er nåtid

GeoDoc er ikke et nytt arkiv, men en dokumentsamling fra ulike kilder. GeoDoc inneholder kopier av historiske data, og tillater oppdatering av dokumenter og data uten å komme i konflikt med arkivlov og forskrift. GeoDoc kan derfor fint benyttes som et supplement til en eksisterende arkivkjerne.

GeoDoc kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor.

I kommunal sektor benyttes GeoDoc som dokumentsamling og oppslagsverk for blant annet eiendom, målebrev, vann og avløp, plan og bygge- og seksjoneringssaker. Innen privat sektor har vi levert GeoDoc til flere kunder innen bank / finans og energi.

Et digitalt arkiv med alt i ett søk

Søkefunksjonalitet

GeoDoc tilbyr ulike måter å søke og gjenfinne informasjon på, som for eksempel søk ved hjelp av objektbaserte nøkler som GID, adresse og metadata, eller fritekst.

Tilgangskontroll for hvem som kan se digitalt arkiv

Tilgangskontroll

 Tilgangsstyring er mulig på flere nivåer, i tillegg til at det finnes støtte for gradering av arkivdeler og dokumenter. Dette gjelder både ved bruk av lokale brukere eller bruk av organisasjonens egen AD.

Integrasjoner for digitalt arkiv

Integrasjoner

GeoDoc støtter SØK og HENT DOKUMENT via GeoIntegrasjon fra for eksempel Acos WebSak, Public360, Ephorte/Elements eller ESA. GeoDoc kan også integreres med eByggesak. Vi tilbyr også URL-kobling og web services.

Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt

GeoDoc er svært fleksibelt og attributter og søkefunksjonalitet kan konfigureres akkurat slik du ønsker. Vi tilbyr en rekke funksjonaliteter i forbindelse med søk og dokumenthåndtering.

 • Minibilder og forhåndsvisning av dokumenter
 • Filtrering og gruppering på metadata og kategorier
 • Søk på tvers av arkivdeler
 • Opplasting, redigering og sletting av dokumenter
 • Attributtfelt for skjerming av dokumenter og tilgangskontroll
 • Utskrift
 • Nedlasting som ZIP
 • Videresending via epost
 • Nedlasting av innsyns- og arkivverdig variant av dokumenter
Dame ser på et digitalt arkiv i braArkiv grensesnitt
Enhetlig arkivstruktur i et digitalt arkiv

Enhetlig merking og struktur

Uavhengig av hvor dataene opprinnelig kommer fra, sørger vi for at all data i GeoDoc sammenstilles og påføres enhetlig kategorisering og metadata.

Ved hjelp av maskinlæring påfører vi metadata og kategorisering etter ønske fra deg som kunde, og rådgir gjerne med bakgrunn i for eksempel ArkivLett-standarden hva gjelder merking av byggesaksarkiver.

Ved å kategorisere og rekategorisere dokumenter fra gamle arkivbaser etter samme prinsipper som det skannede papirarkivet, sikrer vi en enhetlig struktur og merking av materialet . Dette gjør vi for at du som bruker skal kunne finne alt i ett søk, uavhengig av opprinnelig kilde og merking.

Vil du vite mer?

geirharbak1

Kontakt:

Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no

Artikler om GeoDoc/braArkiv

braArkiv og kommunesammenslåing

GeoDoc og kommunesammenslåing

27 september 2019

En kommunesammenslåing berører mange interne systemer, men også eksterne systemer, som f.eks.…

Les mer
braArkiv brukerforum på Facebook

Er DU bruker av GeoDoc?

14 mai 2019

Vi har nå lansert et brukerforum på Facebook for brukere av vår…

Les mer