Overføring fra produksjonsbasen med GeoDoc synk

 

Løpende overføring av dokumenter fra produksjonsbasen i sakarkivsystemet vil gjøre GeoDoc til en komplett dokumentsamling for søk og gjenfinning.

Kobling mot produksjonsbasen

Vår synkroniseringstjeneste, GeoDoc synk, kobler produksjonsbasen i sakssystemet til GeoDoc (tidl. braArkiv). En kobling mot produksjonsbasen vil bety å få løpende kopiert avsluttede saker og dokumenter fra sakssystemet inn til GeoDoc, uten å slette eller flytte filene. I praksis betyr dette at når journalposter med dokumenter får status J eller A, vil synkroniseringen starte og de klargjorte dokumentene overføres til GeoDoc.

Vi kan hente inn alle produksjonsbaser som støtter GeoIntegrasjonsstandarden, og alle dokumenter kan legges i spesifiserte arkivdeler med ønsket kategorisering. På denne måten blir GeoDoc et komplett oppslagsverk for alle dokumenter som omhandler en sak.

3-1
maskinlaering

Maskinlæring vasker dataene på vei inn til GeoDoc

Vi benytter maskinlæring for å vaske dataene og tilføre ny ønsket kategorisering via vår løsning docAI. De overførte dokumentene blir sammenstilt med øvrige data som allerede finnes i GeoDoc. Dataene normaliseres, og med enhetlig struktur og merking legger vi til rette for effektiv bevaring og enklere gjenfinning og tilgjengeliggjøring av datamaterialet for fremtiden - alt i ett søk!

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med å gjøre GeoDoc til et komplett oppslagsverk for ditt arkiv.

Vil du vite mer?

geirharbak1

Kontakt:

Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no

Artikler om overføring fra produksjonsbaser

Importere digitale data til braArkiv

Import av digitale data til GeoDoc gir en komplett base for tekniske data

10 mars 2020

Tradisjonelt har data i GeoDoc bestått av skannet materiale fra kommunenes papirarkiver,…

Les mer

Data fanget i gamle systemer?

9 september 2019

Det finnes i dag utallige gamle fagsystemer, gamle arkivbaser på ulike NOARK-versjoner…

Les mer