Gå til innholdet
geomatikklogo
Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen
kabelgroft
KOORDINERING AV PLANER - KGrav
Geomatikk har utviklet en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

 
gk_administrasjon-2
SØKNADSBEHANDLING
VEI OG VA

Geomatikk leverer løsninger for registrering, saksbehandling og oppfølging av søknader
knyttet til vei og VA.
 
gravpaavis
SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING
Geomatikk utfører en lands-dekkende tjeneste for gravemelding og
kabelpåvisning,
 
kundesenter_geo
DOKUMENTASJON AV LEDNINGSNETT
Geomatikk er landets ledende miljø på dokumentasjon av ledningsnett.
 
stolpe_registrering-2
RÅTE OG TILSTANDSKONTROLL
Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll av stolper.